Kimbusgården

TURE blev Mästarnas mästare!

Två av Kimbusgårdens kursdeltagare blev klubbmästare i viltspår i år: Zelda i Welshklubben och Ture i Springerklubben Syd.

Den 9 november 2019 utsågs Mästarnas Mästare på Kimbusgården.

Domare var Ingemar Tykesson.

Vid dagens tävling startade två ekipage, en engelsk springer spaniel Ture med förare Jenny och en welsh springer spaniel Zelda med förare Annika.

De tävlande kämpade om en åtråvärd prisrosett.

Tävlingen gick ut på att bedöma hundarnas förmåga att genomföra ett eftersök på klövvilt och bedömning gjordes av 6 olika moment, lydnad, stadga, följsamhet, spårnoggrannhet, förmåga att hantera viltstörningar samt spåreffektivitet

Båda ekipagen arbetade parallellt och startade momenten samtidigt.

Så här låg spåren.

Förarna anvisades en startpunkt och från denna gick hundarna lösa vid sin förare fram till en markerad plats, där hunden fick stanna själv medan föraren gick fram till skottplatsen ca 15 meter längre fram. Ett skott avlossades och hunden kallades fram för att leta upp skottplatsen och sedan startade spårarbetet.
Ture tog snabbt upp spåret och gick bra fram till den punkt där det skapats en viltstörning genom att en kanin dragits tvärs över spåren. Han tappade lite av koncentrationen och fick problem där de båda spåren korsade varandra.

Ture på väg att bli Mästarnas mästare

Zelda fick också problem med viltstörningen och ringade sedan stort men kom fram så småningom.

Annika med Zelda

Hundarna visade olika förmågor att genomföra dessa moment. Ture var den som visade sig mest stabil.

Spårnoggrannheten bedömdes på tre platser på spåret där det fanns två snitslar med fem meters mellanrum: en på spåret och en som var fel. Ture lyckades ta två snitslar som fanns på spåret och en som var fel.

Hundarna utsattes för en del svårigheter där viltstörningen var den största men även att spåren var lagda i ett grustag med låg vegetation av gräs och mindre granar.

I den sammanfattande bedömningen ansåg domaren att det var Ture med matte Jenny som vann den spännande duellen.

Ture blev Mästarnas mästare, med matte Jenny
Dela med dig av vår sida!