Kimbusgården

Viltspår våren 2021

Grundkurs: 8 gånger, onsdagar varje vecka med start 7 april kl.18.00. Kostnad: 2800kr.

Öppenklass: 3 gånger. Vi går igenom och tränar startruta, återgång och helt spår. Efter kursen finns möjlighet till träning av spår som ligger över natten. Kostnad: 1050kr.

Torsdagar varannan vecka kl.18.00. Start 8 april.

Söndagar varannan vecka kl.11.00. Start 25 april.

Tisdagar varannan vecka kl.10.00. Start 4 maj.

Öppenklassträning: spåren läggs lördag kväll. Jämna veckor fr.o.m. v16.

Kluriga spår: Spårträning för dig som vill ha utmaningar. Torsdagar udda veckor med start 15 april.

Frågor och anmälan: kurs@kimbusgarden.se (obs! vi har ny e-post för kurserna)

Dela med dig av vår sida!