Kimbusgården

Kurser

Allmänt

Grundtanken med kursverksamheten är att lära hundägaren att förstå sin hund, att ge kunskap om hunden samt verktyg för att ge den ett bra liv. Viktigt är kontakt och kommunikation! Även om jag inte är emot tävlingsverksamhet är det inte det som är huvudsyftet med mina kurser. Jag tycker dock att det ibland kan vara bra även för hundägaren att ha ett mål att jobba mot. Att t.ex. göra enkla jaktprov med sin spaniel ger också mycket i avelsarbetet. Jag försöker individanpassa all träning och utgår då från hundens ålder, ras och individuella särdrag men naturligtvis även hundägarens förutsättningar och behov. För att kunna göra detta är grupperna små, ca 6 deltagare. Du har också möjlighet att i viss mån påverka kursupplägget. All träning bygger på ett positivt synsätt, dvs jag ser hellre att man belönar framstegen än korrigerar felen. Använder mig gärna av ”klicker”.

Vad kan du förvänta dig av en kurs på Kimbusgården?

Vi vill förmedla:

  • Kunskap om din hund
  • Kontakt med din hund
  • Kommunikation mellan dig och din hund

Vi erbjuder:

  • Små grupper (ca 6 deltagare)
  • Individuell träning på din och din hunds nivå
  • Kurserna anpassas efter deltagarnas behov
  • Möjlighet att påverka

Inriktning:

  • Spanielkurser
  • Viltspår